Magyar egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszert Magyarországon az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza. Ez alapvetően egy átfogó, kötelező rendszer aminek a finanszírozása két részből tevődik össze: központi költségvetés és a foglalkoztatás-alapú nemzeti egészségbiztosítási rendszer. Magyarországon az egészségügyi miniszter felelős az egészségügyért és az egészségügyi biztosítás rendszerért. Egészségügyi Minisztérium felelős az egészségügyi politika kidolgozásáért, az egészségügyi szektor szabályozásáért, a stratégiai tervezésért, valamint az közegészségügyi hálózat és az egészségügyi rendszer működéséért.

Egészségbiztosítási járulékot mind a munkavállalók és a munkaadók fizetik. Munkavállalók hozzájárulása 3%-a teljes bevételhez, miközben a munkáltatók 15%-ban járulnak hozzá a munkavállaló bruttó bérköltségből. A lakosság fizet helyi és nemzeti jövedelemadókat, ami segít finanszírozni az egészségügyi ellátás költségeinek finanszírozását. Betegeknek anyagilag hozzá kell járulniuk bizonyos szolgáltatások költségeihez, beleértve a gyógyszereket, fogászati ellátást és a rehabilitációt.

Az egészségügyi ellátásra jogosult minden magyar állampolgár, függetlenül státuszától; a kormány hozzájárul bizonyos csoportok ellátásához, mint például a munkanélküliek és a nyugdíjasok. Akik nem magyarok és nem biztosítottak, kizárólag az alapvető egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak, járóbeteg-szolgáltatások és a fekvőbeteg-kezelések ingyenesek vészhelyzet vagy akut állapot esetén.

A hazai vállalatok külföldi alkalmazottai is jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra, ugyanúgy, mint a magyar állampolgárok. Azok a külföldiek akiknek fizetéséből levonják a társadalombiztosítási járulékot, jogosultak kezelésre állami kórházakban. Uniós állampolgárok jogosultak ambuláns kezelésre Magyarországon. A költségeket megtéríti a saját egészségbiztosítójuk, hogy saját országukkal egyenértékű és minőségű kezelést kapjanak.

Magánkórházak az országon belül sokkal jobban felszereltek, mint a közkórházak, korszerű modern technológiát alkalmazó létesítmények. Ők vannak inkább a nemzetközi normákkal összhangban, de drágábbak is. Sok látogató veszi igénybe a különféle orvosi kezeléseket, mint a kozmetikai és plasztikai sebészet, általános sebészet, fogászat és egyéb kezelések, melyek jóval alacsonyabb áron elérhetők, mint hazájukban. A legtöbb magán-egészségügyi ellátást közvetlenül a beteg finanszírozza. Magán kórházak gyakran ragaszkodnak visszaigazoláshoz vagy biztosítási fedezethez, a beteg befogadása előtt.